About Ógra Fianna Fáil

Ógra Fianna Fáil is a progressive, republican political youth movement, the largest and most active political youth movement in Ireland.

Founded in 1975 as the youth wing of Fianna Fáil The Republican Party, membership of Ógra is open to anyone between the ages of 16 and 30 inclusive, either in higher education institutions or in any constituency around the island of Ireland.

Ógra allows young people the opportunity to get involved in real politics and engage in real political activity.  That is the central role of Ógra and it is important to remember that. Political activities, campaigning, lobbying and promoting our policies are our core roles, Socialising is important too but we need to stay focused on achieving our political aims. Members are actively involved in debating and developing policy on a range of local, national, European and international issues and campaigning on issues that affect young people and their local communities.

Many members of the current Parliamentary Party began their political involvement in Ógra and are a strong testament to Ógra’s role in encouraging active participation of young people at all levels of the Fianna Fáil Party and in public life. Members have also held key positions in student politics across the country and been leaders in their communities and local groups.

Social and political activities are important in Ógra and the National Youth Conference and Summer School, which take place every year, as well as many other national, regional and local events, are exciting and interesting both politically and socially.

It was visionary, idealistic and committed young people who founded Fianna Fáil, under the leadership of Eamon de Valera in 1926. What followed was a momentous national movement encompassing the ideals of a united Ireland, social and economic advancement and equal opportunities.

The next decade will present many more challenges for Ógra, but that is what Ógra is all about: meeting challenges. The vibrancy and enthusiasm of youth is a unique thing that should be cherished and used to its full potential. Ógra will continue to play a defining role in the future of Ireland’s largest political party and in shaping the Ireland we want to live in.

 

 

Gluaiseacht polaitíocht don óige atá in Ógra Fianna Fáil atá forbheartach poblachtánach.  Tá sé ar an ngluaiseacht polaitíochta is mó don óige in Éirinn.  Cuireadh ar bun é sa bhliain 1975 mar eite don óige d’Fhianna Fáil, an Páirtí Poblachtánach.  Is féidir le duine ar bith atá idir 16 bliana d’aois agus 30 bliain d’aois, an dá aois sin san áireamh, a bheith ina chomhalta d’Ógra Fhianna Fáil i bhforas ardoideachais nó in aon dáilcheantar ar fud na tíre.

Tugann Ógra an deis do dhaoine óga páirt a ghlacadh sa pholaitíocht dáiríre agus in obair pholaitíochta dáiríre.  Sin é an ról lárnach atá le Ógra agus is den tábhacht go gcoinneofaí i gcuimhne é.  Beartaíocht polaitíochta, feachtasaíocht, stocaireacht agus ár gcuid polasaithe a chur chun cinn na ról croílárnacha atá againn.  Tá tábhacht leis an taobh sóisialta den saol chomh maith ach ní mór dúinn díriú i gcónaí ar ár gcuid aidhmeanna polaitíochta a bhaint amach.  Bíonn comhaltaí páirteach go díreach i ndíospóireachtaí agus i bhforbairt polasaithe ar réimse ceisteanna áitiúla, náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta agus i bhfeachtasaíocht faoi cheisteanna ar ábhar spéise iad do dhaoine óga agus don phobal ina dtimpeall.

Is iomaí duine sa Pháirtí Parlaiminte faoi láthair ar in Ógra a thosaigh siad amach ar an saol polaitíochta.  Is maith an teist iad ar an ról atá le Ógra maidir le daoine óga a spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach leibhéal de Pháirtí Fhianna Fáil agus den saol poiblí.  Bhí poist thábhachtacha i bpolaitíocht na mac léinn ar fud na tíre ag comhaltaí éagsúla freisin agus iad ina gceannródaithe ina bpobal féin agus i ngrúpaí áitiúla.

Tá tábhacht le beartaíocht sóisialta agus polaitíochta in Ógra agus bíonn Comhdháil Náisiúnta na hÓige agus an Scoil Samhraidh, a eagraítear gach bliain, chomh maith leis an iliomad ócáid náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil eile, spreagúil agus spéisiúil ó thaobh na polaitíochta agus chúrsaí sóisialta araon.

Daoine óga a raibh breathnú rompu iontu, ardaidhmeanna acu agus dúthracht ag rith leo a bhunaigh Fianna Fáil faoi cheannasaíocht Éamon de Valera sa bhliain 1926.  Ón mbeart sin a d’eascair gluaiseacht náisiúnta lenar ghabh idéalacha maidir le hÉire aontaithe, dul chun cinn sóisialta agus eacnamaíochta agus deiseanna comhionann.

Is iomaí dúshlán eile a chuirfear roimh Ógra i rith na ndeich mbliana seo romhainn, ach sin é bun agus barr Ógra: sárú na ndúshlán.  Rud ann féin spleodar agus beocht na hóige agus is ceart sin a chothú agus a thabhairt in inmhe.  Leanfaidh Ógra den ról cinniúnach maidir leis an bpáirtí polaitíochta is mó in Éirinn agus le múnlú na tíre inar mian linn maireachtáil.